Om

InsemTech-VSH

InsemTech

 

Vårt företag, InsemTech, startade 2010 med inriktning på konsultverksamhet i biavelsfrågor, föreläsningar och författarskap rörande bin. Som initiativtagare till och ägare av företaget har jag sysslat med bin under de senaste 68 åren, i första hand rent ideellt. Initialt var det min far och jag som "blev med bin" i slutet av 1940-talet. Dessa bin var fullstänigt ohanterliga men man visste inget annat på den tiden - bin skulle vara sådana! I början av 1970-talet, då vi flyttade till Lidköping, köpte jag ett bisamhälle av en biodlare från Håkantorp utanför Vara. Dessa bin var helt annorlunda än de jag hade. De var fromma, inga i familjen blev bistuckna och detta samhälle ledde mig in på biavelsbanan.

 

I slutet av 1970-talet kom jag i kontakt med Torsten Hallman i Skara och gick en kurs i drottningodling hos honom. Jag kom därmed in i ett gäng med fantastiskt trevliga och avelsintresserade människor och som fortfarande är aktiva på avelsfronten. Vi bildade avelsgruppen Gula Biet, numera Ligusticagruppen

 

Som genetiker började jag fundera på hur man skulle kunna använda inseminationstekniken i avelsarbetet med bin. 1980 fick jag möjlighet att tillbringa en dag med Norgaard-Holms assistent i Tåstrup, Danmark. Under en intensiv dag lärde hon mig hur man inseminerar bidrottningar och sedan dess har jag i stort sett haft enbart inseminerade bidrottningar i bigården.

 

Jag var under ett antal år ledamot av SBR´s avelskommitte tillsammans med Hans Sahlin, Ulf Grön och Leif Svensson. Sedan 2010 är jag styrelseledamot i Svensk Biavel AB och har som uppdrag bland annat att leda inseminationskurser samt föreläsa om biavel och genetik.

 

 

Projekt:

1984 fick jag möjlighet att göra studiebesök vid ett flertal biforskningsinstitut i USA, bland annat Genetic Systems i Alfaville, Florida, USDA-ARS Honey Bee Breeding, Genetics and Physiology Lab i Baton Rouge där jag lärde känna Dr John Harbo, Robert Page och Thomas Rinderer samt besökte även Walter Rothenbuhler vid universitet i Columbus, Ohio.

Steve Taber hade vid den här tiden utvecklat sin DR-linje (Disease Resistant) genom att praktiskt tillämpa Walter Rothenbuhlers tidigare forskningsresultat om att binas förmåga att motstå yngelsjukdomar, (yngelröta - AFB, kalkyngelsjukdom etc), är kopplat till binas rensningsförmåga.

Efter besök i hans bigård i Vacaville, Californien, importerade jag 15 av dessa drottningar av vilka några, efter viss inavel, hade extremt god rensningsförmåga. Ett samhälle, benämnt 1A4, rensade frysdödat yngel på mindre än 18 timmar! Denna linje användes sedan under 2 år på parningsstationen Hallands Väderö.

Steve blev 1985 en uppskattad föreläsare vid Bi85 i Örebro .

 

1986 deltog jag i den internationell inseminationskongressen i Toulose och fick tillfälle att möta bland annat Jerzy Woyke, Harry H. Laidlaw Jr, Susan Cobey och John Kefuss.

 

1985-87 genomförde och redovisade jag till SBR de försök jag genomfört angående resistensavel mot yngelsjukdomar, erfarenheter av en sluten population omfattande 10 samhällen samt utvecklande av en ny diluent för spädning av sperma vid insemination, i första hand vid 1-drönarinsemination och insemination med fryst sperma. Arbetet med fryst sperma genomfördes i samarbete med Seminavel i Skara.

 

1989 och 1991 fick jag i uppdrag av SAREC att åka till Cuba för att träna tre forskare i inseminationsteknik vid El Cano biinstitut utanför Havanna.

 

1989 ingick jag i en grupp som reste till Kenya för att ta med avelsmaterial av rasen Apis mellifera monticola, dels till Sverige dels även till Broder Adam i Buckfast. Projektet var strapatsfyllt men kunde genomföras. Sperma samt ägg medfördes hem till Sverige. Drottningodling påbörjades och genomfördes i slutet av mars! Projektet redovisas i JAR Vol 30 (3-4) pp. 151-155: B Thrybom, I Fries: Development of infestations by Varroa jacobsoni in hybrid coloniesof Apis mellifera monticola and Apis mellifera ligustica.

 

1990 ingick jag i en grupp som reste till Ligurien i norra Italien för att förhoppningsvis hitta avelsmaterial av det liguriska biet, ursprunget till det vanliga gula italienska biet men även till Buckfastbiet. På närmare 1000 meters höjd hittade vi material som vi i form av ägg tog med hem till Sverige.

 

1992 deltog jag i en konferens på Trinidad rörande tropisk biodling där jag kunde rapportera om försöken med Apis mellifera monticola.

 

1994 besökte jag Peter K Davis och reservatet för det liguriska biet på Kangaroo Island, Australien, och kunde medföra 250 drottningar hem till Sverige.

 

2010 blev jag styrelseledamot i Svensk Biavel AB (där jag representerar Biodlingsföretagarna) och har ansvarat för kurser i inseminationsteknik, grundläggande genetik samt nosema.

 

2012 fick jag tillstånd av Jordbruksverket att från Dr John Harbo, Baton Rouge, USA importera avelsmaterial av bin med VSH-egenskapen. Importen genomfördes i form av ägg och sperma.

 

2012-2015 Hänvisning till sidan VSH-aktuellt

 

 

 

Drottningodling

 

InsemTech odlar drottningar även för avsalu, för närvarande endast Apis mellifera ligustica men från sommaren 2016 även drottningar med hög VSH-egenskap, ligusticadrottningar inseminerade med original-VSH-drönare.

(På sidan VSH-aktuellt kan utvärderingen av VSH-materialet följas).

 

Ligusticadrottningar efter inavlade och återkorsade linjer är lämpligast att anskaffa oparade för att friparas inom lämpligt rasparningsområde vilket ger bin med mycket god produktionsförmåga.

Intresserad? Kontakta: info@insemtech.se

 

Postadress till bigård:

InsemTech

Gösslunda Karleberg

S-531 98 Lidköping

Sweden

Mobiltelefon: +46705172285