Hem

InsemTech-VSH

 

Bisamhället är en enastående och avancerad organism som består en drottning och sommartid upp till 70000 arbetsbin. Under maj-juli även några hundra drönare. Drönarna är hanarna i bisamhället, vilka utvecklas ur obefruktade ägg. Det är drottningen som bestämmer om ett ägg skall befruktas eller ej. Drönarna har den betydelsefulla uppgiften att befrukta drottningar men helst inte drottningar från samma samhälle som de själva. En drottning kan para sig med 30-50 drönare!

 

 

Sedan sommaren 2012 bedriver InsemTech avelsarbete med bin som har VSH-egenskap. VSH betyder Varroa Sensitive Hygiene. Varroa är ett kvalster som lever på bin och biyngel och de virusinfektioner som kvalstret sprider är en stor orsak till CCD, Colony Collapse Disorder, som orsakar stora förluster av bisamhällen världen över. Bin med VSH-egenskapen har förmågan att upptäcka biyngel som är angripet av varroakvalstret och rensar ut det angripna ynglet varvid kvalstret inte kan föröka sig.

Avel - insemination av bidrottningar

 

Med biavel menar vi att selekterade bidrottningar paras med drönare som även de selekterats och har de önskade egenskaper som medverkar till att bina blir goda pollinerare och producerar mycket honung, är fromma och lätthanterliga, friska och inte svärmar i onödan. Drottningarna kan paras på avskilda områden, exempelvis öar, men det absolut säkraste sättet att få drottningarna parade med rätt drönare är att använda inseminationstekniken