Bisamhället - en avancerad organism

InsemTech-VSH

Bisamhället - en avancerad organism

 

Bisamhället är en enastående och avancerad organism som består av en drottning och sommartid upp till 70000 arbetsbin. Under maj-juli finns i samhället även några hundra drönare. Drönarna är hanarna i bisamhället, vilka utvecklas ur obefruktade ägg. Det är drottningen som bestämmer om ett ägg skall befruktas eller ej. Drönarna har den betydelsefulla uppgiften att befrukta drottningar men helst inte drottningar från samma samhälle som de själva. Parningen äger rum i luften och en drottning kan para sig med 30-50 drönare! Drönaren dör direkt efter att han parat sig med drottningen.

Drönaren är haploid, han har en enkel kromosomuppsättning som kommer från modern, och drönaren kan jämföras med en mänsklig spermie. Det betyder att en drottning kan vara både hona och "hane". Varje drönare bildar emellertid 7 miljoner spermier som alla är identiskt lika. De är kopior av varandra. Trots att en drönare bildar 7 miljoner spermier så är de alla bärare av samma genom. (Jämför med en mans spermaportion som kan innehålla upp till 250 miljoner olika genom).

 

Arbetsbina bygger bisamhällets bostad med vax, ett material som de själva producerar. De samlar in föda i form av nektar och pollen, matar och sköter om samhällets avkomma, biynglet, men de är själva inte reproduktionsdugliga. Dessutom försvarar de samhället mot fiender.

Det anmärkningsvärda är att både drottning och arbetsbi kan utvecklas ur samma genom (samma arvsanlag). Skillnaden mellan drottning och arbetsbi betingas av den föda, fodersaft, som drottningen får som larv och som innehåller hormoner som får gener att aktiveras och åstadkomma de dramatiska skillnaderna avseende utseende, fysiologi och beteende.

 

Det finns bara en drottning per samhälle utom vid tiden för svärmning då flera drottningar kan utvecklas som förberedelse till svärmning. Svärmning är en form av bisamhällets förökning (vegetativ förökning).

 

En drottning kan leva i 5 år men arbetsbina lever bara några veckor under sommaren. (De arbetsbin som föds under sensommar-höst överlever dock till nästa vår). Drottningen parar sig endast en gång i livet då hon är omkring en vecka gammal. Hon parar sig uppe i luften med upp till 50 drönare och den sperma hon då tar emot är livsduglig under hela hennes levnad, kanske under 5 år! En drottning lägger 2000-3000 ägg per dag och hon matas och putsas hela tiden av sitt omgivande hov av arbetsbin (se bild ovan).

 

Ett bisamhälle består av ett antal underfamiljer, lika många som antalet drönare drottningen har parat sig med. Arbetsbina i bisamhället har alla samma mor men kan ha olika fäder.

 

Hos bin bestäms könet av en multipel serie könsalleler (könsalleler se: Avel - insemination av bidrottningar).

En drottning som har parat sig med endast 1 drönare (1-drönarinsemination) får en avkomma (drottningar och arbetsbin) som är supersystrar med i genomsnitt 75 % av sina gener gemensamma. Avkomman i detta samhälle (arbetsbin och drottningar) har alla en könsallel gemensam, den som kommer från drottningen.

Om drottningen har parat sig med drönare som alla kommer från ett och samma samhälle, drönare som alltså härstammar från en och samma drottning, så är avkomman (drottningar och arbetsbin) helsyskon med i genomsnitt 50 % av sina gener gemensamma. (Jämför med en mänsklig kärnfamilj). Maximalt kan två könsalleler komma från drönarsamhället.

Har drottningen parat sig med drönare som härstammar från olika samhällen så är avkomman (drottningar och arbetsbin) halvsyskon med i genomsnitt 25 % av sina gener gemensamma.

I de olika underfamiljerna är arbetsbina sinsemellan halvsyskon (de har samma mor men olika fäder - jämför med en "modern" mänsklig familj där barnen har samma mor men olika fäder).