Avel - insemination/parningsstation

InsemTech-VSH

 

Avel - insemination/parningsstation

 

Ett vanligt förhållande på parningsstationerna är att man som drönargivare använder 6 systerdrottningar (döttrar efter en avelsdrottning) vilket låter betryggande.

 

Antag att varje drottning producerar 2000-3000 drönare. Det motsvarar ändå bara 12000 till 18000 olika genotyper då varje drönare har exakt samma genotyp i samtliga 7 miljoner spermier som han bildar. (Jämför med att en mans spermaportion motsvarar cirka 250 miljoner genotyper).

 

Fördelningen av könsalleler blir även skev med en betydande övervikt för de könsalleler som kommer från modern till de systerdrottningar som är drönargivare på parningsstationen.

I bästa fall kommer hälften av de ägg man tar då systerdrottningarna odlas att ha den ena av drottningens 2 könsalleler och den andra hälften av äggen att ha den andra av drottningens 2 könsalleler och att äggen befruktats av olika drönares spermier med olika könsalleler.

I sämsta fall finns endast 2 könsalleler tillgängliga på parningsstationen. När man odlar systerdrottningarna kan slumpen göra att man råkar ta larver som samtliga har en och samma av drottningens 2 könsalleler, Xa, och oturen att äggen befruktats av en och samma drönares spermier som har könsallelen Xc. Det kommer att innebära att de 6 systerdrottningarna på parningsstationen producerar drönare som bidrar med bara 2 könsalleler!